انجام تایپ

shqt.ir

با بهترین تعرفه های تایپ در خدمت مشتریان گرامی هستیمAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

تعرفه های تایپ

به ازای هر صفحه استاندارد

تایپ فارسی : 280 تومان

تایپ انگلیسی : 480 تومان

تایپ فارسی و انگلیسی : 380 تومان

رسم نمودار ساده : 800 تومان

رسم نمودار پیشرفته : 1800 تومان

رسم جدول کوچک : 600 تومان

رسم جدول متوسط : 1000 تومان

رسم جدول بزرگ : 1800 تومان

تایپ فایل صوتی : هر ساعت 18000 تومان

تایپ فرمول ساده : هر 10 عدد 1200 تومان

تایپ فرمول پیچیده : هر 5 عدد 1000 تومان

75total visits,1visits today